Behandling for bedrifter

Reduser fraværet i din bedrift!

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd.

Statistikker viser at over 50% av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel- og skjelettplager (Rikstrygdeverket). Vi vet at det med dagens kontorjobber og mye statiske arbeid fører med seg en del sykefravær. Ved å gi de ansatte regelmessig behandling i form av naprapati og/eller massasje kan dette fraværet forebygges og reduseres!

Vi kan bidra med

  • Gi gode råd hva gjelder ergonomi på arbeidsplassen.
  • Gi forebyggende behandling for belastningsskader.
  • Få ansatte raskere tilbake i jobb ved eventuelle belastningsskader.
  • Gi tips og råd om avlastning og opptrening.

Dette vil igjen føre til:

  • Færre sykemeldinger og penger spart for bedriften.
  • Fornøyde ansatte og et positivt arbeidsmiljø!
  •  
P1322830