Mandag-fredag 08.00-19.00

Behandling for bedrifter

Reduser fraværet i din bedrift!

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd.

Statistikker viser at over 50% av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel- og skjelettplager (Rikstrygdeverket). Vi vet at det med dagens kontorjobber og mye statiske arbeid fører med seg en del sykefravær. Ved å gi de ansatte regelmessig behandling i form av naprapati og/eller massasje kan dette fraværet forebygges og reduseres!

Vi kan bidra med

Dette vil igjen føre til