Mandag-fredag 08.00-19.00

Behandling av idrettsskader

Vi behandler akutte og kroniske skader. Noen ganger kan en skade oppstå i kamp eller treningssituasjon, mens den andre ganger kan ha vært der over lengre tid.

Det er alltid viktig å få stilt rett diagnose for å få den behandlingen og opptreningen du behøver. Våre behandlere har lang erfaring og kan hjelpe deg med nettopp dette.

Akutte skader

Vi skiller på en akutt idrettsskade og belastningsskade. Den akutte skaden behandles alltid med PRICE -prinsippet

Belastningsskade

En belastningsskade er en skade som kommer over tid. Det kan være at man over tid har belastet feil eller av man har en gammel skade som skaper ubalanse.

Kroppen er kjapp på å kompensere og vil ta den enkleste vei for å finne tilbake til funksjon.Dette er ikke alltid det beste over tid og vi kan få andre skader/smerter i stedet. Her er det viktig å få rett veiledning og opptreningsforløp så man kommer seg på rett kjøl med en gang. 

Veien tilbake etter skade kan være krevende også mentalt og det er viktig å få rett veiledning om skaden og rehabiliterings fasen.

I opptreningsfasen er det også viktig å skynde seg i rett tempo. Går det for fort kan skaden blusse opp igjen eller i verste fall kan den fremprovosere andre belastningsskader. Det er derfor viktig å ta tak i dette tidlig.

Den vanligste årsaken til en ny idrettsskade er en gammel skade. Den vil kunne øke risikoen for å få tilbakefall, samt utløse nye skader

Eksempel på idrettsskader vi behandler

Toppidrett

Ved å spille fotball på toppnivå bærer man også en høy skaderisiko, spesielt i kamp situasjoner. Den vanligste skadetypen i toppfotball er muskelskader, og utgjør ca 30% av disse type skader.

Studier viser at skaderisikoen etter skade den første kampen er nesten dobbelt så stor sammenlignet med en normal kampsesong for fotballspilleren.  Så jo flere treningsøkter spilleren har som er relatert til kamp og kampsituasjon desto mindre skaderisiko. Fra return to play og den første kampen går risikoen ned 13% for hver trening relatert til muskelskade og 7% for hver trening for andre skader generelt.  

(Ref: https://bjsm.bmj.com/content/54/7/427-British Journal of Sports Medicine).

Jeanette Riise, Naprapat

Hvordan kan vi hjelpe?

Behandlerne på LMLK har lang erfaring og kompetanse på å undersøke, behandle og rehabilitere skader knyttet til idrett. 

Vi kan hjelpe deg i akutt og opptreningsfasen og skreddersyr det behandlingsforløpet som passer for deg!

Kontakt oss

"*" indicates required fields