Mandag-fredag 08.00-19.00

hva er naprapat?

En naprapat gir helsefremmende og effektiv manuell behandling av muskel- og leddplager Både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende.
Så hva er naprapat?

Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene som hva er naprapat er basert på anerkjente behandlingsmetoder.
 I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder, der leddspesifike teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler, behandling av triggerpunkter og massasje.

Hva er naprapat i behandlings sammenheng?

Hva er naprapat innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler.
 
Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med bred kunnskap om bevegelsesapparatets både oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien.
 
En naprapat er engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet.
 
Blant våre pasienter finnes yngre som eldre og elite idrett til mindre fysisk aktive mennesker med akutte, subakutte og kroniske plager.

En naprapat kan blant annet hjelpe deg med

  • Kroniske ryggsmerter, nedsatt bevegelighet.
  • Tennis- /golfalbue, musearm
  • Kneskader og muskelstrekk
  • Idrettsskader
  • Akillesproblemer og leddbåndskader
  • Muskelspenninger
  • Nakke- og skuldersmerte
  • Hodepine og svimmelhet

Som naprapat i Lillestrøm er klinikken en av de første etablerte naprapat klinikkene i Skedsmo.

* Feltet er påkrevd.

Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuell medisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det over 400 naprapater i Norge. Alle er medlemmer i Norges naprapat forbund (NNF).

Naprapatene gir helsefremmende og effektiv manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder. I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder, der leddspesifike teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler, behandling av triggerpunkter og massasje.

Ved behov brukes også annen fysikalsk behandling som TENS (elektroterapi) og ultralyd. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomsisk rådgivning er også en del av behandlingen.

Naprapaten behandler ulike typer funksjonsforstyrrelser samt smertetilstander i bevegelsesapparatet. Når noe ikke fungerer som det skal i kroppen registreres dette via nerve, muskel og skjelettsystemet ofte som smerte.
 
Eksempler på tilstander vi jobber med er: stive muskler, kroniske og akutte ryggproblemer, kroniske og akutte nakke problemer (som i sin tur kan forårsake hodepine og svimmelhet), skulder, kne, underarm og achilles problemer.
 
Nakke- og skulderproblematikk,
Problemer i nakke och skulder innebærer smerte, verk eller nedsatt funksjon i den ena eller begge kroppsdelarna. Desse plagene kan variere i grad av smerte og være i kortere eller lengre perioder. Plagene kommer gjerne tilbake i de tilfellene muskulære ubalanser gjenstår på grunn av for lite aktivitet och trening og for mye statisk arbeid. Smerte i nakke og skulder kommer ofte av en feilaktig arbeidsstilling eller langvarig ensidig belastning. Årsakene kan også være av psykososial karakter – stress och dårlige muligheter for å  påvirke sin arbeidssituasjon er eksempler på dette. Iblant oppstår en ubalanse mellom fremside och bakside av skulderen der brystmuskulaturen  er sterkere noe som kan lede til slitne og vonde muskler på skulderens bakside. Kombinasjonen av arbeidsrelaterte årsaker og inaktivitet er vanlig  ved denne type av smerte.

Hva er naprapat i idrettssammenheng?

Naprapaten følger utøveren fra oppstått skade og hele veien i rehabiliterings prosessen. Man gir alt fra hands on behandling hvor naprapaten bruker manuelle teknikker for å løsne opp i skadet vev og strukturer. Spesifikke øvelser til de ulike idrettene er spesial tilpasset. Også spesifikt mot den enkelte utøveren.
Tester i form av muskelstyrke og funksjon samt en tett oppfølging i forhold til smertenivå hos utøveren er også noe naprapaten registrerer og følger opp.
Smerte hos en utøver kan også registreres som frykt fra kroppens side og er viktig å ha i bakhodet i en rehabiliterings prosess.

Eksempler på diagnoser hva er naprapat kan hjelpe med:

Spenningshodepine:

Spenningshodepine opptrer ofte i bakhodet samt over øynene, pannen og tinningen med en trykkende karakter. Verken kan også oppkomme i nakken, kjeve och tinningene. Denne type av hodeverk er vanlig og opptrer ofte under og etter langvarig, statiskt arbeid under mangel på ergonomi, for eksempel på kontoret. Stress, psykiske påkjenninger, synsfeil och brisende bittfysiologi kan også årsake tilbakevendende hodepine i tillegg til trauma mot nakke og hode.

Musearm:

Musearm kan beskrives som smerte eller stølhet i nakke, skulder, armer eller hender, og årsakes ofte av langvarig arbeid ved pc. Noen fullstendig medisinsk definisjon av tilstanden finnes ikke – det er snarare et samlingsnavn for mange ulike tilstander. Bristende ergonomi på arbeidsplassen eller i andre sammenhenger kan lede til att muskler i skulder, nakke, skulder og arm jobber statisk eller i en ugunstig posisjon.

Å diagnostisere, finne løsningen og behandle er eksempler på hva er  naprapat og hva en naprapat kan hjelpe til med og behandle.