Mandag-fredag 08.00-19.00

Naprapat Lillestrøm

Hva gjør en naprapat?

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler.

Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med bred kunnskap om bevegelsesapparatets både oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien.

En naprapat er engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet.

Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuellmedisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det over 400 naprapater i Norge. Alle er medlemmer i Norges naprapat forbund (NNF).

Behandlingsmetoder en naprapat bruker:

Artikulering er en behandlingsmetode som brukes av en naprapat for å øke bevegeligheten i ledd. Ergonomisk rådgivning gis av en naprapat på arbeidsplassen.

Hjemmeøvelser/trening gir en naprapat til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere. 

Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. En naprapat lillestrøm bruker her veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig. 

Massasje av muskler og bindevev benyttes av en naprapat for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen. Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes av en naprapat for å normalisere bevegeligheten mellom ledd.

Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.
Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles av en naprapat med flere ulike metoder for å senke muskelspenning.
Vi har lang erfaring som naprapat i Lillestrøm!

En naprapat kan blant annet hjelpe deg med

  • Kroniske ryggsmerter, nedsatt bevegelighet.
  • Tennis- /golfalbue, musearm
  • Kneskader og muskelstrekk
  • Idrettsskader
  • Akillesproblemer og leddbåndskader
  • Muskelspenninger
  • Nakke- og skuldersmerte
  • Hodepine og svimmelhet

Som naprapat i Lillestrøm er klinikken en av de første etablerte naprapat klinikkene i Skedsmo.

* Feltet er påkrevd.

En naprapat gir helsefremmende og effektiv manuell behandling av muskel- og leddplager.  Som naprapat jobber man både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende.

Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle naprapat behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Naprapat behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. 

I behandlingen bruker en naprapat ulike behandlingsmetoder, der leddspesifikke teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler, behandling av triggerpunkter og massasje. 
Ved behov brukes også annen fysikalsk behandling som TENS (elektroterapi) og ultralyd. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomisk rådgivning er også en del av naprapat behandlingen. 

Når noe ikke fungerer som det skal i kroppen registreres dette via nerve, muskel og skjelettsystemet ofte som smerte.

Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene som en naprapat benytter seg av er basert på anerkjente behandlingsmetoder.
Ved å kombinere ulike behandlingstekninkker  vil en behandling hos naprapat redusere muskelsmerter og dårlig bevegelse.

Behandling av idretts-skader og forebygging innenfor idrettsmiljøer er også et viktig arbeidsområde for en naprapat. Mange idrettsforeninger, klubber og lag er tilknyttet eller benytter en naprapat til behandling og forebyggende tiltak, med godt resultat. Lillestrøm muskel- og leddklinikk er stolt sponsor og samarbeider med LSK (Lillestrøm sportsklubb) også i behandling av laget (A-lag og bredde). Her gir en naprapat lillestrøm skadeforebyggende naprapatbehandling i tillegg til at en naprapaten jobber manuelt i rehabiliteringstiden etter skader.
Vi har lang erfaring som naprapat i Lillestrøm og har erfarne og kompetente behandlere som jobber innen idrettsmedisin. 

Hvor kommer naprapatien fra?

Naprapati stammer fra begynnelsen av 1900-tallet i USA.  Det ble her utviklet som et alternativ til kiropraktikk med mer fokus på myke vev (bindevev, muskel, fascia, ligamenter) enn den opprinnelige kiropraktiske tankegangen på den tiden.
 
Naprapatien ble grunnlagt 1907 av Dr. Oakley Smith (1880-1967).
Smith var utdannet kiropraktor, men gikk tidlig bort fra subluxationensteorien (at ryggvirvlene hopper ut av ledd). Han mente at det var forkortning eller skade av connective tissue (støtte og bindevev), ikke subluksasjoner, som var årsaken til smertetilstander og endret bevegelsesfunksjon i såvel ryggradens ledd som i de perifere leddene. Smith utviklet et spesifikt system for å behandle, samt et system for å kartlegge og dokumentere undersøkelsesfunn basert på de nye teoriene. naprapat lillestrøm
 
I ca 1905 flyttet Smith til Chicago der han ga behandlingsformen navnet naprapati, av det tsjekkiske ordet ”napravit” som betyr å korrigere. Endelsen ”pati” kommer av det greske ordet ”pathos”, som betyr lidelse. naprapat lillestrøm
Naprapati skulle bety ”å korrigere årsak til lidelse”. Det ble også  startet så en naprapatutdanning, Chicago School of Naprapathy, i 1907.
 
I 1970 startet den første naprapat i Sverige, Bjørn Jönson Berg, Naprapathögskolan i Stockholm. Han hadde sin bakgrunn fra sine naprapatstudier i Chicago hvor en av hans lærere var  Oakley Smith. Naprapatutdannelsen i Stockholm preges av det brede synet på oppkomsten av muskel- og skjelettsystemets plager som Smith grunnla med sin forskning om connective tissue. Denne måten å se det på, kombinert med åpenhet for ny forskning ledet til en kraftig utvikling av virksomhetsområdet naprapati. naprapat lillestrøm
 
Det å ikke bare behandle symptomene, men å søke årsaken til pasientens problem, slik som for Smith gjorde, har hele tiden vært sentralt. Dette har ledet til at en naprapat har et bredt behandlingsarsenal der behandlingsteknikker som manipulasjon og mobilisering kombineres med mykdelsteknikker som massasje og tøyning.
 
Den første naprapaten begynte i Norge på begynnelsen av 1980-tallet. Norges naprapatforbund ble etablert i 1993. Året etter, i 1994, fikk naprapatene autorisasjon i Sverige og Finland. Som det framgår av historikken er naprapati ikke noe nytt påfunn, eller oppstått som en blanding av forskjellige behandlingsformer, men har alltid vært et eget selvstendig yrke, som i utgangspunktet har hatt sitt eget diagnostiske system og egne behandlingsteknikker.
naprapat lillestrøm