Mandag-fredag 08.00-19.00

Osteopati Lillestrøm

Hva er osteopati lillestrøm?

Osteopatien baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.

Våre osteopater benytter ulike behandlingsteknikker, både lette og kraftige, som f. eks leddmobilisering, muskeltøyninger, triggerpunktsbehandling og leddteknikker i form av manipulasjon
(det kan forekomme en knekkelyd).

Behandlingen er trygg og individualisert- og egner seg for pasienter i alle aldre.

Norske osteopater har fire års kunnskapsbasert utdanning, eller tilsvarende, og faglig spesialisering innen undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager. Høyskolen Kristiania i Oslo er i dag landets eneste tilbyder av akkreditert høyskoleutdanning innen osteopati. Den består av en treårig bachelorgrad, hvor man ved fullført grad kan søke seg inn på en ettårig videreutdanning. Alle fire årene, eller tilsvarende, må gjennomføres før man kan søke om medlemskap i Norsk Osteopatforbund og titulerer seg Osteopat D.O MNOF, slik som vår osteopati Lillestrøm.

Osteopati Lillestrøm vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må gjøre for å oppnå bedring.

Dersom du velger å gå til en osteopat i Lillestrøm som er registrert medlem (Osteopat MNOF), så vil du møte en godt utdannet og faglig oppdatert osteopat. Dette medlemskapet har vår osteopat i Lillestrøm. Medlemmene er også forpliktet til følge yrkesetiske retningslinjer.

* Feltet er påkrevd.

Historien om osteopati

Osteopatien ble grunnlagt av den amerikanske legen Andrew Taylor Still (1828 – 1917) på slutten av 1800-tallet.
I 1892 åpnet Still ”American School of Osteopathy” i Kirksville, Missouri, som den første utdannelsesinstitusjonen for osteopati. Her ble i stor grad manuelle undersøkelses- og behandlingsteknikker undervist, og denne institusjonen er anerkjent som den første systematiserte og organiserte undervisningen av slike behandlingsprinsipper.
 
Osteopatien har utviklet seg noe forskjellig i Amerika og England. I Amerika har osteopatisk medisin vært godkjent og praktisert som en komplett medisinutdannelse i alle 50 statene siden 1973. I tillegg til et fullverdig medisinstudium undervises studentene utover dette i osteopatiske prinsipper og praksis. Det er i dag kun mellom 5 og 10 % av alle osteopatene i Amerika som spesialiserer seg på og praktiserer manuell medisin i sin helhet.
 
I England forble osteopatien en profesjon begrenset til manuell undersøkelse og behandling, men som en del av primærhelsetjenesten. Siden 1993 har profesjonen vært lovregulert, og samme år anerkjente den engelske legeforeningen osteopati som en ”diskret, klinisk disiplin”. I dag foregår utdannelsen ved skoler som er tilknyttet universiteter og er 4 til 5 år fulltid.

Hva kan du forvente når du oppsøker osteopati lillestrøm?

1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får osteopaten all den informasjonen som trengs for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

En osteopat vil med andre ord lytte og skape en god dialog med deg som pasient. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring. Dette overholder selvsagt osteopati lillestrøm.

2. Undersøkelse av hele kroppen

En osteopat starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning.

Osteopati Lillestrøm gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen, og jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandlig

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser.

Osteopati lillestrøm oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
  • Akutte- og belastningsrelaterte plager
  • Idrettsskader.

Osteopati lillestrøm kan også oppsøkes for funksjonelle plager relatert til mage-tarmsystemet og fordøyelsesplager, samt problemer med sure oppstøt og halsbrann.

De fleste norske osteopater, inkludert osteopati Lillestrøm, gjør ifølge Norsk Osteopatforbund og hovedsaklig bruk av manuelle/ fysikalske teknikker for å påvirke kroppens ledd, muskler og bindevev, ofte i kombinasjon med øvelser og veiledning for trening og egenbehandling utenfor behandlingstimene. De behandler ikke indre organer, men opplyser at de fokuserer på bindevev, sirkulasjon og spenningsforhold i kroppen.