Mandag-fredag 08.00-19.00

Osteopati Strømmen

HVA ER OSTEOPATI STRØMMEN?

Osteopati baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling – hvor man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Manuell behandling, fysisk aktivitet og håndtering av en stressende hverdag er noe av det vanligste osteopater jobber med.

Våre autoriserte osteopater benytter ulike behandlingsteknikker, både lette og kraftige, som f. eks leddmobilisering, muskeltøyninger, triggerpunktsbehandling og leddteknikker i form av manipulasjon
(det kan forekomme en knekkelyd).

Behandlingen er trygg og individualisert- og egner seg for pasienter i alle aldre.

Osteopati Strømmen vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må gjøre for å oppnå bedring.

Dersom du velger å gå til en osteopat i Strømmen som er registrert medlem, så vil du møte en godt utdannet, faglig oppdatert og autorisert osteopat. Dette medlemskapet har vår osteopat i Strømmen. Medlemmene er også forpliktet til følge yrkesetiske retningslinjer.

Norske osteopater har fire års kunnskapsbasert utdanning, eller tilsvarende, og faglig spesialisering innen undersøkelse, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager. Høyskolen Kristiania i Oslo er i dag landets eneste tilbyder av akkreditert høyskoleutdanning innen osteopati. Den består av en treårig bachelorgrad, hvor man ved fullført grad kan søke seg inn på en ettårig videreutdanning. Alle fire årene, eller tilsvarende, må gjennomføres før man kan søke om medlemskap i Norsk Osteopatforbund og titulerer seg Osteopat, slik som vår osteopati Strømmen.

HVA KAN DU FORVENTE NÅR DU OPPSØKER OSTEOPATI STRØMMEN?

1. EN GRUNDIG SAMTALE

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får osteopaten all den informasjonen som trengs for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

En osteopat vil med andre ord lytte og skape en god dialog med deg som pasient. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring. Dette overholder selvsagt osteopati Strømmen.

2. UNDERSØKELSE AV HELE KROPPEN

En osteopat starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning.

Osteopati Strømmen gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. HELHETLIG BEHANDLIG

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser.

Osteopati Strømmen oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
  • Akutte- og belastningsrelaterte plager
  • Idrettsskader