Mandag-fredag 08.00-19.00

Tjenester

Vi behandler plager som stiv nakke, musearm, skuldersmerte, ryggsmerter, hodepine, ischias, løperkne og gravide.

Naprapati

Naprapatene gir helsefremmende og effektiv manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende.

Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder. I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder, der leddspesifike teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler, behandling av triggerpunkter og massasje.

Ved behov brukes også annen fysikalsk behandling som TENS (elektroterapi) og ultralyd. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomsisk rådgivning er også en del av behandlingen.

Naprapaten behandler ulike typer funksjonsforstyrrelser samt smertetilstander i bevegelsesapparatet. Når noe ikke fungerer som det skal i kroppen registreres dette via nerve, muskel og skjelettsystemet ofte som smerte.

Eksempler på tilstander vi jobber med er: stive muskler, kroniske og akutte ryggproblemer, kroniske og akutte nakkeproblemer (som i sin tur kan forårsake hodepine og svimmelhet), skulder, kne, underarm og achilles problemer.

Osteopati

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. 

Hva kan du forvente når du oppsøker meg som osteopat?

1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får osteopaten all den informasjonen som trengs for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

En osteopat vil med andre ord lytte og skape en god dialog med deg som pasient. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring. Dette overholder selvsagt osteopati lillestrøm.

2. Undersøkelse av hele kroppen

En osteopat starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning.

Osteopati Lillestrøm gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen, og jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandlig

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser.

Osteopati lillestrøm oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
  • Akutte- og belastningsrelaterte plager
  • Idrettsskader.

Osteopati lillestrøm kan også oppsøkes for funksjonelle plager relatert til mage-tarmsystemet og fordøyelsesplager, samt problemer med sure oppstøt og halsbrann.

De fleste norske osteopater, inkludert osteopati Lillestrøm, gjør ifølge Norsk Osteopatforbund og hovedsaklig bruk av manuelle/ fysikalske teknikker for å påvirke kroppens ledd, muskler og bindevev, ofte i kombinasjon med øvelser og veiledning for trening og egenbehandling utenfor behandlingstimene. De behandler ikke indre organer, men opplyser at de fokuserer på bindevev, sirkulasjon og spenningsforhold i kroppen.

Fotanalyse

Foten er kroppens kontaktorgan med underlaget. All form for bevegelse belaster ikke bare foten, men videreføres opp gjennom ankelen, legg, kne, lår, hofte, bekken og helt opp til ryggraden. Smerter i foten kan stamme fra ryggen eller andre ledd og omvendt.

Foten er kroppens kontaktorgan med underlaget. All form for bevegelse belaster ikke bare foten, men videreføres opp gjennom ankelen, legg, kne, lår, hofte, bekken og helt opp til ryggraden. Smerter i foten kan stamme fra ryggen eller andre ledd og omvendt.

Du har kanskje hørt om tilstander som: hælsporre, overpronasjon, benhinnebetennelse og plantarfachiit?

Selv små normale fysiologiske forandringer kan utvikle seg til fotlidelser på grunn av over- og feilbelastning.

80% av oss har en eller annen form for over- eller underpronasjon. Sliter du med smerter i knær, føtter eller rygg?

Vi undersøker og gir deg øvelser og behanding etter ditt behov. Vi tilpasser også såler som ofte er til god hjelp for smerter og feilstilling i fot og rygg.

Idrettsmassasje

Idrettsmassasje er en dyptgående massasje der man bruker tverre friksjoner på muskler og bindevev. Her tar man sikte på å øke blodsirkulasjonen og å utjevne uregelmessigheter i muskulaturen som igjen legger til rette for en raskere reparasjonsfase.

Idrettsmassasje kan også brukes prevantivt for å forebygge skader.