Tjenester

Vi behandler plager som stiv nakke, musearm, skuldersmerte, ryggsmerter, hodepine, ischias, løperkne, benhinnebetennelse, stress/uro og gravide.

Naprapati

Naprapatene gir helsefremmende og effektiv manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder. I behandlingen bruker naprapaten ulike behandlingsmetoder, der leddspesifike teknikker i form av manipulasjon og mobilisering kombineres med ulike typer av muskelbehandling. Eksempler på dette er tøying av muskler, behandling av triggerpunkter og massasje.

Ved behov brukes også annen fysikalsk behandling som TENS (elektroterapi) og ultralyd. Hjemmeøvelser, rehabiliterende trening og ergonomsisk rådgivning er også en del av behandlingen.

Naprapaten behandler ulike typer funksjonsforstyrrelser samt smertetilstander i bevegelsesapparatet. Når noe ikke fungerer som det skal i kroppen registreres dette via nerve, muskel og skjelettsystemet ofte som smerte.

Eksempler på tilstander vi jobber med er: stive muskler, kroniske og akutte ryggproblemer, kroniske og akutte nakkeproblemer (som i sin tur kan forårsake hodepine og svimmelhet), skulder, kne, underarm og achilles problemer.

Les mer på vår side om naprapat her


Bestill time


Osteopati

Hva kan du forvente når du oppsøker meg som osteopat?

1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

Les mer på vår side om osteopati her

2. Undersøkelse av hele kroppen.

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning.

Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Osteopaten jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandling

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Det er osteopati.

En osteopat oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

 • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
 • Skulder-, albue- og håndleddssmerter
 • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
 • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
 • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap
 • Akutte- og belastningsrelaterte plager
 • Idrettsskader.


Bestill time

Akupunktur

Hva er akupunktur?

Akupunktur er en behandlingsform med historiske røtter i tradisjonell kinesisk medisin (TKM). I TKM brukes ulike terapiformer som akupunktur, koppingmassasje, tuinamassasje, samt varmebehandlende moxa.Akupunktur har vært brukt som behandlingsmetode i Østen i flere tusen år, og også senere i Europa siden 1600-tallet. Akupunktøren benytter svært tynne, sterile nåler som stikkes i bestemte punkter på kroppen for å stimulere bindevev, det perifere og det sentrale nervesystemet.I Vesten er akupunktur mest kjent for sin smertelindrende effekt, men benyttes til langt flere helseplager. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler i sine retningslinjer akupunktur for en rekke plager som bl.a angst, stress, uro, kvalme, søvnproblemer, astma, hetetokter, menstruasjonsplager, urinlidelser, IVF, søvn, bihulebetennelse, allergi, kvalme i forbindelse med svangerskap og kreftbehandling smerte, migrene, tennisalbue, ryggsmerter, og muskel- og skjelettplager.Kilde: Akupunkturforeningen. Les mer på vår side om akupunktur her

Hva skjer under akupunkturbehandling:

Ved første konsultasjon går akupunktøren grundig gjennom sykehistorien og pasientens generelle helse. Utifra denne informasjonen vil akupunktøren tilpasse behandlingen til den enkelte pasient.Sterile engangs akupunkturnåler settes i utvalgte akupunkturpunkter og blir stående ca 20-30 min. Ved behov kombineres gjerne ulike teknikker som triggerpunktbehandling/ dry needling, intramuskulær stimulering (IMS), elektroakupunktur eller andre metoder som koppingmassasje, varmebehandling med moxa eller tuinamassasje. Vår akupunktør har sin spesialitet innen følgende felt:

Angst, stress og uro:

Ved lettere psykiske- og emosjonelle plager som angst, uro og stress kan akupunktur oppleves beroligende.Akupunktøren vil her gjøre en individuell vurdering, og kan i tillegg gi veiledning om kosthold, livsstil og søvnrutiner.Akupunktur kan være et supplement til annen type behandling, som feks samtaleterapi og medikamentell behandling.

Kvinnehelse:

Akupunktur benyttes ofte mot hetetokter, overgangsplager, hormonelle ubalanser, PMS, menstruasjonssmerter, PCOS, urinveisinfeksjon, hodepine, migrene, smertelindring, bihulebetennelse, samt at gravide gjennom hele svangerskapet.

Muskel- og skjelettplager:

Akupunktur brukes ofte mot plager og smerter i muskel- og skjelettapparatet.Vanlige tilstander er musearm, tennisalbue, «frozen shoulder», stiv nakke, rygg og skuldre, korsryggsmerter, hofte- og seteplager og leddsmerter. Under en akupunkturbehandling benyttes ulike behandlingsformer og hver behandling tilrettelegges til hver enkelt pasient. Det finnes ulike former for akupunktur bl.a dry needling/triggerpunktbehandling, elektroakupunktur, intramuskulær stimulering (IMS), øreakupunktør og klassisk akupunktur.Vår akupunktør utøver alle disse behandlingsformene, samt koppingmassasje som er en god kombinasjon sammen med akupunktur for å løsne opp stiv og øm muskulatur.

Gravide og modningsakupunktur:

Akupunktur kan benyttes i hele svangerskapet og er en trygg behandlingsform dersom den blir utført av en kvalifisert akupunktør. Akupunktur benyttes til en rekke plager som feks. kvalme, søvnløshet, hodepine, bekkenplager, sure oppstøt, fordøyelse og lavt energinivå. Modningsakupunktur anbefales fra uke 36 og forbereder kropp og sinn til fødselen og kalles også fødselsforberedende akupunktur. Ved modningsakupunktur øker sirkulasjonen til livmorhalsen, og undersøkelser viser at fødsel går raskere og gir færre komplikasjoner hos fødende som har benyttet seg av modningsakupunktur. Vår akupunktør er medlem av akupunkturforeningen.

Bestill time

person-jogging-3601094

Fotanalyse

Foten er kroppens kontaktorgan med underlaget. All form for bevegelse belaster ikke bare foten, men videreføres opp gjennom ankelen, legg, kne, lår, hofte, bekken og helt opp til ryggraden. Smerter i foten kan stamme fra ryggen eller andre ledd og omvendt.

Du har kanskje hørt om tilstander som: hælsporre, overpronasjon, benhinnebetennelse og plantarfachiit?

Selv små normale fysiologiske forandringer kan utvikle seg til fotlidelser på grunn av over- og feilbelastning.

80% av oss har en eller annen form for over- eller underpronasjon. Sliter du med smerter i knær, føtter eller rygg?

Vi undersøker og gir deg øvelser og behanding etter ditt behov. Vi tilpasser også såler som ofte er til god hjelp for smerter og feilstilling i fot og rygg.

Ta kontakt idag for en grundig undersøkelse hos oss!


Bestill time

P1322838

Idrettsmassasje

Idrettsmassasje er en dyptgående massasje der man bruker tverre friksjoner på muskler og bindevev. Her tar man sikte på å øke blodsirkulasjonen og å utjevne uregelmessigheter i muskulaturen som igjen legger til rette for en raskere reparasjonsfase.

Idrettsmassasje kan også brukes prevantivt for å forebygge skader.


Bestill time

Priser

 • Naprapatbehandling første konsultasjon: 720,-
 • Naprapatbehandling oppfølging: 670,-
 • Osteopatbehandling første konsultasjon: 720,-
 • Osteopatbehandling oppfølging: 670,-
 • Akupunktur første konsultasjon 790,-
 • Akupunktur oppfølging 45 min: 650-
 • Akupunktur oppfølging 30 min: 490,-
 • Gravidmassasje: 950,-
 • Akutt-time helg: 820,-