Idrettsmassasje er en dyptgående massasje der man bruker tverre friksjoner på muskler og bindevev. Her tar man sikte på å øke blodsirkulasjonen og å utjevne uregelmessigheter i muskulaturen som igjen legger til rette for en raskere reparasjonsfase.

Idrettsmassasje kan også brukes prevantivt for å forebygge skader.